Όροι & Προϋποθέσεις

1. Ταυτότητα

Η ιστοσελίδα www.seacreek.gr (στο εξής «ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την Ατομική Επιχείρηση Σοφία Μιχ. Τζαμάλα, (στο εξής «Διαχειρίστρια») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γκύζη αρ. 57, Τ.Κ. 11474, Α.Φ.Μ. 045479073, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, και διατηρεί υποκατάστημα στον Κάτω Κατελειό, Κεφαλλονιάς, Τ.Κ. 28086, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@seacreek.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +302106411450. Η Διαχειρίστρια ορίζεται ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της. Στις περιπτώσεις, δε, που μέσω της ιστοσελίδας της Διαχειρίστριας μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν αυτοτελώς τα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκαν από τη Διαχειρίστρια με σκοπό να εξασφαλίζουν ασφαλή περιήγηση και εξυπηρέτηση σε εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας είτε ως απλός χρήστης/τρια, είτε για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, είτε κάνοντας χρήση των μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής προκαταβολής, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε σας παρακαλούμε με ευθύνη σας να μην προχωρήσετε με την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας.

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Αναλαμβάνουμε, δε, την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μας.

3. Πληροφορίες

Η Διαχειρίστρια δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητά της όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας ενημερώσεις. Η Διαχειρίστρια, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Διαχειρίστριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία Η Διαχειρίστρια έχει λάβει άδεια χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης της Διαχειρίστριας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

5. Ευθύνη Χρήστη/τριας

Ο χρήστης/τρια συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις λοιπές δυνατότητες της ιστοσελίδας με σκοπό την ενημέρωσή του/της και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, ο χρήστης/τρια υποχρεούται να απέχει από: α/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους κάθε περιεχομένου που είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στη Διαχειρίστρια ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, β/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., γ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο ο χρήστης/τρια δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο, δ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή κάθε είδους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε λογισμικό ή άλλο υλικό υπολογιστών, ε/ την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, στ/ τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

6. Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι (links) που θα συναντήσετε στην ιστοσελίδα της Διαχειρίστριας, οδηγούν σε κάποιες περιπτώσεις τον χρήστη/τρια να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Διαχειρίστριας και δε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνεται σε μια τέτοια ιστοσελίδα. Η Διαχειρίστρια παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα του, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της ή για την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων ενημέρωσης στους χρήστες/τριες. Η χρήση των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι/ες για την ασφάλεια των εν λόγω ιστοσελίδων σας συμβουλεύουμε να απέχετε από την περαιτέρω επίσκεψή τους.

7. Ηλεκτρονικές Πληρωμές Προκαταβολών

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε την πληρωμή μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων PayPal ή Alpha Bank e-Commerce, τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) θα καταχωρούνται από την εταιρεία «PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.» με έδρα στο Λουξεμβούργο, bld Royal αρ. 22-24, L-2449, και Alpha Bank A.E., με έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, 102 52.

7.1 Alpha Bank e - commerce

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρωτόκολλα ασφάλειας και τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετεί η Alpha Bank επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Τράπεζας.

Η Πληρωμή μέσω του Alpha Bank e-commerce μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover και με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Η Διαχειρίστρια δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής παρά μόνο ότι η πληρωμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

7.2 PayPal

Η πληρωμή μέσω PayPal γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον και υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών της εταιρείας PayPal, η οποία διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας. Εμείς, θα ζητήσουμε από εσάς μόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ώστε να μπορέσουμε να σας στείλουμε μέσω του PayPal την ηλεκτρονική απόδειξη προς πληρωμή.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της PayPal εδώ.

7.3 Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σας 14 ημερολογιακές μέρες πριν προκαθορισμένη ημερομηνία την άφιξή σας, γίνεται επιστροφή όλου του ποσού της προκαταβολής στην οποία έχετε προβεί, όπως καταβλήθηκε σε εμάς αφαιρουμένων εξόδων μεταφοράς και χρεώσεων τράπεζας. Τα έξοδα μεταφοράς κατά την επιστροφή της προκαταωολή στο λογαριασμό σας βαραίνουν εσάς.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο της προαναφερθείσας προθεσμίας, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.